☰ Menu Prawe Menu ☰
Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor

Poniedziałek 26.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bipwigor.strzegom.pl/public/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo. (powód: Dodawanie Pliki PDF, DOC itp. zostanie ograniczone do minimum.)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Bochyńska
 • E-mail: seniorwigor@strzegom.pl
 • Telefon: 74 647 30 84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”
 • Adres: ul. Armii Krajowej 23
  58-150 Strzegom
 • E-mail: seniorwigor@strzegom.pl
 • Telefon:  74 647 30 84

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

3. W budynku znajduje się winda - wejście do windy znajduje się w korytarzu Podstacji Pogotowia Ratunkowego.

4. Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego - Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jarosław Stadnik
(2021-04-28 13:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Stadnik
(2021-04-28 13:49:11)
 
 
liczba odwiedzin: 26897

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X