Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków - 26.11.2019.